Vybírejte z nabídky 37 117 nemovitostí od 514 realitních kanceláří
mobilní menu

Zásady používání osobních údajů


Zásady používání osobních údajů

 

 1. Respektování vašeho soukromí

Pro nás je mimořádně důležité plně respektovat a co nejvíce chránit vaše soukromí a osobní údaje. Tyto Zásady používání osobních údajů (dále jen „Zásady“) vysvětlují, jakým způsobem budou námi zpracovány jakékoli osobní údaje, které od vás získáme nebo které nám poskytnete jakýmkoli způsobem, tj. na našich webových stránkách www.dbp.cz, prostředky komunikace na dálku, e-mailem, telefonicky, či v tištěné podobě dopisem či dotazníkem na výstavách ale i v osobní ústní či listinné podobě nebo v rámci smluv uzavřených se svými zákazníky anebo jakoukoli jinou cestou způsobilou jednoznačně identifikovat Vaši osobu. Pokud navštívíte naše stránky anebo uzavřete smlouvu s naší společností, ponecháme si určité základní informace, přičemž si jsme plně vědomi toho, jak důležité je uchovávat tyto informace v bezpečí a poskytovat vám informace o tom, jak s nimi budeme nakládat. Je na Vašem rozhodnutí, zda nám poskytnete informace, které se považují za osobní údaje. Pod pojem „osobní údaje“ v těchto Zásadách označujeme takové informace, jako je Vaše jméno, telefonní číslo, bydliště, emailová adresa, datum narození či jakékoli další údaje, které jsou způsobilé Vás jednoznačně identifikovat.

 1. Informace o správci údajů

Webové stránky www.dbp.cz vlastní DomyBytyPozemky.cz – Mgr. Marek Novotný, IČ: 45228086, se sídlem Olomouc, Ztracená 268/34, PSČ 77900 (dále též „DomyBytyPozemky“), tyto stránky jsou používány za účelem prezentace a marketingu v souladu s předmětem své činnosti. Pokud se dobrovolně rozhodnete založit si účet, položit dotaz a vyplnit tak kontaktní formulář či učinit jiný úkon, při němž musíte sdělit Vaše osobní údaje, jako je zejména jméno, příjmení, emailová adresa či telefonický kontakt, dáváte najevo, že souhlasíte s těmito Zásadami a také s uložením vašich údajů na serverech v České republice a s tím, že DomyBytyPozemky, spolupracující realitní kanceláře a další spolupracující společnosti a subjekty, mohou shromáždit, zpracovat, předat a uložit vaše osobní údaje, aby mohl být uskutečněn úkon, o který jste požádali. K subjektům, které pracují s osobními údaji, mohou patřit obchodní společnosti, a subjekty podnikající podle zvláštních právních předpisů.

Když poskytnete svoje osobní údaje, správa údajů se bude lišit v závislosti na tom, jaký krok na stránkách učiníte, zejména jaký produkt či službu si objednáte.

Pokud ohledně ochrany Vašich osobních údajů máte nějakou otázku, kontaktní informace naleznete na webových stránkách www.dbp.cz.

 1. Zabezpečení a důvěrnost údajů

Zabezpečení a důvěrnost vašich osobních údajů bereme nanejvýš vážně. Proto k jejich uložení a zabezpečení používáme nejnovější metody, abychom je chránili před neoprávněným přístupem, nepatřičným použitím nebo únikem, neoprávněnou úpravou, nezákonným zničením nebo neúmyslnou ztrátou. Všichni zpracovatelé osobních údajů a jakékoli třetí strany, které do zpracování vašich osobních informací zapojíme, jsou povinní respektovat důvěrnost vašich informací. Vaše osobní údaje, ať už získané pomocí webových stránek, písemně, prostředky komunikace na dálku či jakkoli jinak, uchováváme pouze po dobu nezbytnou k naplnění účelu, za nímž byly shromážděny, nebo abychom vyhověli příslušným zákonným požadavkům upravujícím podávání oznámení a uchovávání dokumentů.

Během přenosu vaše osobní údaje chráníme pomocí šifrovacích protokolů. Abychom chránili důvěrnost a bezpečnost přenesených informací, používáme počítačové systémy s omezeným oprávněním, které jsou umístěné v prostorách s fyzickými, elektronickými a procedurálními bezpečnostními opatřeními. Držíme se přísných bezpečnostních norem, abychom zabránili jakémukoli neoprávněnému přístupu. 

 1. Nezletilí

Jste-li nezletilí podle zákonů země, v níž přistupujete na naše stránky, smíte na stránkách poskytnout svoje osobní údaje jen se souhlasem rodiče nebo jiného zákonného zástupce tak, jak to stanovují příslušné právní předpisy. Pokud jste rodič nebo jiný zákonný zástupce a souhlasíte, aby nezletilý člověk na těchto stránkách poskytl svoje osobní údaje, dáváte najevo, že v souvislosti s používáním stránek nezletilým souhlasíte s těmito Zásadami.

 1. Třetí subjekty

Naše webové stránky někdy obsahují odkazy na webové stránky nějaké třetí subjekty, které nám poskytují placené služby (například vyplňování formulářů). Skutečnost, že jste na webové stránce třetí strany, poznáte podle toho, že se změní adresa v adresním řádku prohlížeče. Když vybíráme třetí strany, se kterými budeme spolupracovat, zkoumáme jejich zásady ochrany soukromí a údajů, abychom se ujistili, že jsou minimálně na stejné úrovni jako naše zásady. Jejich zásady pak pravidelně ověřujeme. Pokud máte ohledně zásad, kterými se řídí třetí strany, nějakou otázku, přečtěte si prosím tyto zásady na jejich webových stránkách.

 1. Informace o změnách těchto zásad

Naše webové stránky průběžně vylepšujeme a přidáváme nové prvky. Zároveň stále vylepšujeme námi nabízené služby a přidáváme nové. Kvůli těmto stálým pokračujícím změnám a také kvůli změnám v legislativě a technologiích se může průběžně měnit způsob, jak nakládáme s osobními údaji. Bude-li někdy nezbytné změnit naše Zásady, budete na této stránce o všech změnách informováni, abyste byli vždy přesně obeznámeni s tím, jaká data shromažďujeme a jak je používáme.

 1. Aktivní skriptování a javaskript

Skriptování používáme ke zvýšení funkčnosti stránek. Skriptovací technologie stránkám umožňují rychleji reagovat na vaše požadavky. Skriptování nikdy nepoužíváme k tomu, abychom na váš počítač instalovali nějaký software nebo abychom od vás získávali informace, na které nemáme právo. Za účelem správné funkčnosti některých částí našich musí být aktivní skriptování nebo JavaScript v prohlížeči povolené. Většina prohlížečů umožňuje tuto funkci pro konkrétní stránky povolit nebo zakázat. V nápovědě ke svému prohlížeči zjistíte, jak pro vybrané stránky skriptování povolit.

 1. Používání osobních informací

Většina obsahu těchto stránek je přístupná, aniž by bylo potřeba poskytnout nám jakékoli osobní informace nebo se zaregistrovat jako uživatel. Některé funkce jsou ale dostupné pouze pro registrované uživatele anebo uživatele, kteří sdělí své osobní údaje, jako je zejména jméno, příjmení, emailová adresa anebo telefonický kontakt. Vaše osobní údaje zpracováváme na základě toho, že jste k tomu dali souhlas. Může se stát, že i když svůj souhlas později zrušíte, budeme mít právní podklad, který nám dovolí vaše údaje zpracovávat i nadále, a to za předpokladu, že bude vyhověno příslušným právním předpisům a požadavkům.

Osobní údaje, které na těchto stránkách poskytnete, jsou používány výhradně pro ty účely, které vám byly sděleny v okamžiku jejich poskytnutí. Tyto účely můžou zahrnovat následující:

ÚčtyKdyž bude potřeba vás kontaktovat ohledně vašeho účtu, použijeme e-mailovou adresu nebo telefon, který jste zadali při jeho vytváření. Pokud například zapomenete uživatelské jméno nebo heslo a požádáte o pomoc s přihlášením, pošleme vám zprávu na e-mailovou adresu zadanou ve vašem profilu.

Zkontaktování. V případě, že si přejete, abychom Vás kontaktovali ohledně jakéhokoli Vašeho dotazu či poptávky našeho zboží či služeb a uvedete své osobní údaje, zejména jméno, příjmení, e-mailovou adresu či telefonický kontakt, udělujete tím souhlas se zpracováním těchto informací za účelem zodpovězení Vašeho dotazu či nabídky vámi poptávaného zboží nebo služeb.

Informace ze sociálních sítí. Při realizaci našich marketingových kampaní a poskytování našich služeb pracujeme například i s Facebookem. Data, která zveřejňujete na svojí hlavní stránce, u nás neskladujeme, ale využíváme je k ověření důvěryhodnosti klienta nebo k lepšímu zacílení našich kampaní prostřednictvím služby od Facebooku, tj. Facebook je pro nás jen kanálem k oslovení s přidanou službou zacílení, tedy zacílení naší reklamy na konkrétní uživatele nebo skupiny uživatelů Facebooku.

Obchodní a smluvní účely. Své osobní údaje můžete poskytnout naší společnosti v elektronické, písemné či ústní podobě za obchodními účely, či za účelem naplnění uzavřené smlouvy. Osobní údaje, které při zaslání takové žádosti poskytnete, použijeme jenom v souvislosti s obchodním a smluvním účelem podle dohodnutého rozsahu v konkrétním případě. Pokud to bude pro tyto účely nezbytné, Vaše údaje mohou být poskytnuty dalším spolupracujícím společnostem nebo subjektům, které používáme.

Další účely. Osobní údaje (například Vaše jméno, adresu nebo telefonní číslo) můžete poskytnout i za jiným účelem, než je vytvoření účtu, odeslání žádosti o zkontaktování či žádosti detailnější informaci či osobní schůzku. Pokaždé, když jste na našich stránkách vyzváni k poskytnutí určitých informací, je vám jasně oznámen i účel. Vaše informace nepoužijeme k jinému účelu, než jaký je vám oznámen v okamžiku jejich poskytnutí.

Tyto osobní údaje shromažďujeme, ukládáme a používáme výhradně za účelem, za kterým jste je poskytli, a ponecháváme si je jenom po dobu, jež je potřebná k tomuto účelu nebo jiným oprávněným účelům, které s tím můžou souviset. Pokud se v takových situacích rozhodnete, že nám neposkytnete některé osobní údaje, o něž požádáme, možná nebudete moci získat přístup na určité části našich stránek anebo z naší strany nebude možné vyřídit vaši žádost.

Údaje Vámi poskytnuté naší společnosti v kontaktním formuláři na webových stánkách anebo jiným způsobem jsou přístupné zpracovatelům podílejícím se na splnění účelu zpracování údajů, a/nebo počítačovým specialistům zabezpečujícím chod a údržbu technického systému. Vaše osobní údaje nedáváme nikomu jinému, s výjimkou případů, kdy:

 1. je to nutné k zajištění vámi požadované služby a v plném rozsahu jsme vás o tom neinformovali,
 2. se v dobré víře domníváme, že prozrazení těchto údajů je nutné pro dodržení příslušných právních předpisů
 3. nás o to požádají orgány veřejné moci nebo
 4. to je třeba k odhalení a zabránění podvodu či jakéhokoli trestného činu nebo k vyřešení bezpečnostních či technických problémů. 

Pokud naše stránky používáte, dáváte najevo, že souhlasíte s tím, abychom pouze za těmito účely poskytli vaše osobní údaje třetím stranám. Vámi poskytnuté osobní údaje nebudou za žádných okolností prodány, pronajaty ani nebudou předmětem výměny.

 1. Vaše práva

Kdykoli zpracováváme osobní údaje, děláme veškeré rozumné kroky, abychom zajistili, že vaše osobní údaje zůstávají zabezpečeny, aby mohly být používány pouze za účelem, za nímž byly shromážděny. V závislosti na zemi, kde žijete, a příslušných právních předpisech upravujících ochranu osobních údajů, můžete mít v souvislosti s osobními údaji, které jste nám poskytli, následující práva:

 1. Můžete požádat o informace ohledně toho, zda shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje v souladu s příslušnými místními zákony.
 2. Pokud jsou vaše osobní údaje neúplné nebo nepřesné, můžete požádat o jejich zpřístupnění, úpravu, smazání nebo zablokování.
 3. Pokud pro to máte oprávněné důvody, můžete vznést námitku proti tomu, že vaše osobní údaje zpracováváme, a požádat, abychom je už dál nezpracovávali.

Pokud má země, kde žijete, příslušné právní předpisy upravující ochranu osobních údajů a vy si přejete ke svým údajům získat přístup, upravit je nebo je smazat, kontaktní informace najdete na webových stránkách www.dbp.cz.

Po obdržení vaší písemné žádosti – poté co dostatečně prokážete svoji totožnost a poskytnete dostatek informací, abychom mohli určit, které osobní údaje vám patří – příslušný správce údajů poctivě zváží, zda bude žádosti vyhověno. Vezme přitom v úvahu jednak zájmy toho, kdo žádá o přístup k údajům nebo jejich úpravu či smazání, a jednak oprávněné zájmy správce, mj., zda by vyhovění žádosti neohrozilo jiná práva správce. O nezbytných změnách budeme také informovat případné třetí subjekty, kterým byly vaše údaje poskytnuty.

Vezměte prosím v úvahu, že vaše údaje nemusí být smazány, pokud je jejich zpracování vyžadováno zákonem nebo pokud existuje jiný právní podklad pro jejich zachování. Žádosti o smazání osobních údajů musí být v souladu s příslušnými zákonnými požadavky upravujícími podávání oznámení a uchovávání dokumentů, které se na naši společnost vztahují. Ve věci zpracování údajů, které jste poskytli přes naše stránky, také můžete podat stížnost k orgánu, který ve vaší zemi dohlíží na ochranu osobních údajů.

V případě, že využíváte nebo jste využil/a naše služby, evidujeme údaje o Vašem nemovitém majetku, který jste v souvislosti s poskytováním našich služeb zcizil nebo nabyl, případně, o němž jste nás informoval. Tyto údaje využíváme k zacílení konkrétních nabídek našich služeb a produktů na konkrétní klienty nebo k párování nabídek a poptávek evidovaných ve Skupině NRH a jejími partnery. Například v případě, že některý z našich klientů má zájem o pořízení nemovité věci, která svým popisem odpovídá nemovité věci vlastněné jiným klientem.

 

Zásady ochrany osobních údajů

DomyBytyPozemky.cz – Mgr. Marek Novotný

Obecné zásady společnosti

DomyBytyPozemky.cz – Mgr. Marek Novotný, IČ: 45228086, se sídlem Olomouc, Ztracená 268/34, PSČ 77900 (dále též „DomyBytyPozemky“), respektuje, že každý člověk má právo na soukromí a ochranu osobních údajů. Uvědomujeme si, že máme-li se dobře starat o potřeby svých zákazníků a řádně vykonávat svou obchodní a podnikatelskou činnost k jejich spokojenosti, je nutná otevřená a komunikace a také shromažďování osobních a citlivých osobních údajů. Rovněž chápeme, že s tím souvisí nutnost zachovávat důvěrnost a zajistit, aby byly údaje patřičně chráněné. Zachovávání důvěrnosti považujeme za velmi důležité.

Při nakládání s osobními údaji se vždy řídíme následujícími zásadami:

 1. Osobní údaje budou zpracovány poctivě a v souladu s platnými právními předpisy.
 2. Osobní údaje budou shromážděny, zpracovány a použity pouze v takovém rozsahu, jaký je potřebný k účelům v souladu s předmětem podnikání naší společnosti.
 3. Osobní údaje budou přesné a aktuální. Jakákoli chyba bude opravena co nejdřív potom, co se o ní dozvíme.
 4. Osobní údaje budou uchovávány pouze tak dlouho, jak to bude nutné k oprávněným účelům naší společnosti.
 5. Vždy bude věnována náležitá pozornost tomu, aby byla respektována práva subjektů údajů.
 6. Za účelem zabránění neoprávněného či nezákonného úniku osobních údajů, budou učiněna náležitá technická a organizační opatření. Veškeré osobní údaje uchovávané na počítači jsou a budou uloženy na počítačích chráněných heslem, které znají pouze oprávněné osoby. Kanceláře jsou po pracovní době zamčené a můžou do nich vstoupit jenom oprávnění pracovníci.
 7. Každý má právo na ochranu osobních a citlivých osobních údajů a na úpravu nebo smazání těchto údajů, a to v souladu s našimi Zásadami pro používání osobních údajů.

Tyto zásady pro ochranu osobních údajů popisují, jak naše společnost zachází s osobními údaji, které o sobě sdělíte na našich webových stránkách www.dbp.cz, prostředky komunikace na dálku, e-mailem, telefonicky, či v tištěné podobě dopisem či dotazníkem na výstavách ale i v osobní ústní či listinné podobě nebo v rámci smluv uzavřených se svými zákazníky anebo jakoukoli jinou cestou způsobilou jednoznačně identifikovat Vaši osobu.  

II.

Sběr informací

 1. DomyBytyPozemky od Vás shromažďuje informace, které o sobě sdělíte na našich webových stránkách www.dbp.cz, prostředky komunikace na dálku, e-mailem, telefonicky, či v tištěné podobě dopisem či dotazníkem na výstavách ústně anebo jakoukoli jinou cestou způsobilou jednoznačně identifikovat Vaši osobu. Shromažďované informace zahrnují Vaše jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo, popř. datum narození, rodné číslo či jiné údaje jednoznačně identifikující Vaši osobu.
 2. Kromě výše uvedeného automaticky dostáváme a zaznamenáváme informace z vašeho počítače a prohlížeče včetně vaší IP adresy, atributy softwaru a hardwaru a navštívené stránky.

III.

Použití informací

Jakékoli informace, které od vás získáváme a shromažďujeme, mohou být použity za těmito účely:

 1. Personalizace vaší zkušenosti a reakce na vaše individuální potřeby
 2. Poskytování personalizovaného obsahu sdělení
 3. Zlepšení kvality našich stránek
 4. Zlepšení služeb zákazníkům a vaše podpora
 5. Kontaktování prostřednictvím e-mailu
 6. Nabídka zboží a služeb, propagace a průzkum

IV.

Soukromí a zveřejnění informací třetím subjektům 

Osobní údaje, které nám na webových stránkách či jinak (ať už osobně či prostředky komunikace na dálku, písemně či elektronicky, za účelem nabídky služeb či realizace smlouvy) poskytnete, jsou používány výhradně pro ty účely, které vám byly sděleny v okamžiku jejich poskytnutí. Vaše osobní údaje způsobilé vás identifikovat neprodáváme třetím subjektům. Svou aktivitou na těchto stránkách vyjadřujete svůj souhlas s tím, aby Vaše osobní údaje byly v případě potřeby uvedené v předchozím článku předány spolupracujícím třetím subjektům, jakož i orgánům veřejné moci, a to jak pro veřejnoprávní, tak i obchodní účely, zejména pro účely uvedené v čl. III. těchto Zásad.

V.

Ochrana informací

 1. Realizujeme řadu bezpečnostních opatření s cílem zajistit bezpečnost vašich osobních údajů. K ochraně citlivých informací přenášených online používáme moderní šifrování.
 2. Přístup k osobním údajům je udělen pouze subjektům, které je potřebují k výkonu práce, jako např. zákaznický servis nebo údržba webu. Počítače a servery, které slouží k ukládání osobních údajů, jsou uchovávány v bezpečném prostředí.
 3. Naše webové stránky www.dbp.cz  používají cookies a skriptování za účelem jeho vylepšování a zajišťování lepších služeb na těchto stránkách. Používáním našich webových stránek nebo poskytnutím jakýchkoli svých osobních údajů vyjadřujete zřejmý souhlas s tím, abychom veškeré vámi poskytnuté osobní údaje zpracovali způsobem a za účely v souladu s platnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. Pokud stránky dál používáte, dáváte najevo, že s tím souhlasíte.

VI.

Odhlášení

Vámi poskytnutou e-mailovou adresu či telefonní číslo používáme k zasílání informací a aktualizací týkajících se vaší objednávky, občasným obchodním sdělením, zasíláním informací o výrobcích, atd. Pokud se kdykoliv budete chtít odhlásit od přijímání budoucích e-mailů, kontaktujte naši zákaznickou podporu na kontaktu uvedeném na webových stránkách společnosti www.dbp.cz, která zajistí vaše neprodlené odhlášení.

VII.

Souhlas

 1. Používáním našich stránek souhlasíte s našimi zásadami ochrany soukromí a rovněž se zásadami používání osobních údajů, jejichž úplné znění je dostupné na těchto stránkách. Naše zásady ochrany soukromí jsou v souladu s platnou legislativou, kdy v České republice ochranu osobních údajů upravuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a svůj souhlas udělujete ve smyslu těchto právních předpis.
 2. Souhlas je dobrovolný, můžete jej odmítnout udělit nebo udělený souhlas kdykoli odvolat. Neudělení souhlasu nebo jeho odvolání nemají žádné důsledky na Váš smluvní vztah ani na využívání jejich produktů a služeb, pro které není tento souhlas potřebný.
 3. Souhlas můžete odvolat zasláním odvolání souhlasu poštou nebo emailem. V odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů doporučujeme pro urychlení vyřízení žádosti uvést e-mail a telefon uvedený při udělení souhlasu, abychom byli schopni rychleji v případě shody jmen dohledat konkrétní záznam v databázi osobních údajů.
 4. V případě odvolání souhlasu budeme vycházet z předpokladu, že si již nepřejete, abychom nadále zpracovávali Vaše osobní údaje k účelům, k nimž jste dal/a souhlas, a to ani na základě případně dříve udělených marketingových souhlasů nebo případných specifických marketingových souhlasů. Tyto případné další marketingové souhlasy tedy rovněž budeme považovat za odvolané.

 

Kontaktní informace na Pověřence pro ochranu osobních údajů pro DomyBytyPozemky.cz – Mgr. Marek Novotný, IČ: 45228086 (dle čl. 37 odst. 1 Nařízení GDPR)

Hana Kocourková

tel. 733 530 920

email: info@dbp.cz

 

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů podle § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů:

Společnost DomyBytyPozemky.cz – Mgr. Marek Novotný, IČ: 45228086, se sídlem Olomouc, Ztracená 268/34, PSČ 77900 - informuje spotřebitele o tom, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem v Praze 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, www.coi.cz. Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, smlouvy o dílo nebo ze smlouvy o poskytování služeb s výjimkou smluv uzavřených v oblasti zdravotních služeb poskytovaných pacientům zdravotnickými pracovníky za účelem poskytování zdravotní péče, včetně předepisování, vydávání a poskytování léčivých přípravků a zdravotnických prostředků.

 

POUŽÍVÁME COOKIES

Vážený zákazníku, evropská legislativa nám nařizuje informovat Vás o používání cookies. A proč tedy používáme Cookies?

Používáme cookies za účelem zajištění fungování webových stránek, zejména za účelem umožnění interaktivity a statistickým účelům ale i pro zlepšování kvality webu a zlepšení uživatelského zážitku na našich stránkách. Vy, jako návštěvník stránek, jste oprávněn/a přijetí cookies odmítnout nebo vybrat jen některé typy, které se budou nadále používat.

Platnost souhlasu s použitím cookies je nastavena na jeden rok od okamžiku udělení souhlasu. Po uplynutí této doby Vás systém vyzve k vyjádření souhlasu znovu. Nemusíte ovšem čekat rok, dole na této stránce je odkaz, kde můžete kdykoliv svůj souhlas nastavit, odvolat či zkontrolovat. Odkaz Vám zároveň ukáže datum a razítko Vašeho posledního souhlasu.

Nemusíte se tedy ničeho obávat, přijetí cookies na našem webu je zcela bezpečné. Máte-li nějaké dotazy, rádi Vám odpovíme na našich kontaktech. Šťastnou ruku při výběru  nemovitosti a bezpečné surfování Vám přeje Tým domybytypozemky.cz.

Zkontrolovat nastavení mého souhlasu